Veličina slova
A- A+
Visoki kontrast
Dyslexic font

Novosti

i događanja u arhivu

Odluka o izboru kandidata za radno mjesto Arhivist/ica –  u Arhivskom sabirnom centru Krapina, na neodređeno

24.svibanj 2024 | Novosti

REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA DRŽAVNI ARHIV U VARAŽDINU Koprivnička 51, 42000 VARAŽDIN KLASA:112-02/24-01/02 URBROJ:2186-75-02-24-12 Varaždin, 23. svibnja 2024.  Temeljem članka 10.  Statuta Državnog arhiva u  Varaždinu, te nakon provedenog  Javnog natječaja: KLASA:112-02/24-01/02; URBROJ:2186-75-02-24-1;  objavljenog na stranicama Zavoda za zapošljavanje, Ministarstva kulture  i medija,  te  Državnog arhiva u Varaždinu, od 6. svibnja 2024.godine, ravnatelj  […]

Odluka o izboru kandidata za radno mjesto Arhivski tehničar (m/ž) –  u Arhivskom sabirnom centru Krapina na neodređeno

24.svibanj 2024 | Novosti

REPUBLIKA HRVATSKAMINISTARSTVO KULTURE I MEDIJADRŽAVNI ARHIV U VARAŽDINUKoprivnička 51, 42000 VARAŽDIN KLASA:112-02/24-01/01URBROJ:2186-75-02-24-26 Varaždin, 23. svibnja 2024. Temeljem članka 10. Statuta Državnog arhiva u Varaždinu, te nakon provedenog Javnog natječaja: KLASA:112-02/24-01/02; URBROJ:2186-75-02-24-1; objavljenog na stranicama Zavoda za zapošljavanje, Ministarstva kulture i medija, te Državnog arhiva u Varaždinu, od 6. svibnja 2024.godine, ravnatelj Državnog arhiva u Varaždinu […]

Blagoslovljen Uskrs i uskrsne blagdane želi vam Državni arhiv u Varaždinu

28.ožujak 2024 | Novosti