Veličina slova
A- A+
Visoki kontrast
Dyslexic font

Matične knjige evangeličke crkve

Zbirka Matične knjige evangeličke crkve sadrži jednu knjigu koja objedinjuje matice rođenih, vjenčanih i umrlih Evangeličke općine Legrad iz razdoblja 1850-1901. i prijepis matične knjige umrlih Evangeličke općine Zagreb, filijale Varaždin iz 1929. godine.

Analitički popis razrađen je na sedam elemenata opisa:
naziv evangeličke općine
vrsta knjige
vremenski raspon
jezik na kojem je knjiga vođena
broj knjige
broj mikrofilmske role
napomena

Kratice:
• MKR – matična knjiga rođenih
• MKV – matična knjiga vjenčanih
• MKU – matična knjiga umrlih
• P – parica