Veličina slova
A- A+
Visoki kontrast
Dyslexic font

Djelatnost

U skladu s odredbama Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 61/2018.; 98/2019.) djelatnost Državnog arhiva u Varaždinu sastoji se od:

 • provođenja stručnoga nadzora nad čuvanjem i odabiranjem arhivskoga gradiva izvan arhiva i određivanja njegove zaštite;
 • preuzimanja javnoga arhivskoga gradiva;
 • prikupljanja privatnoga arhivskoga gradiva otkupom, poklonom ili pohranom;
 • provođenja mjera zaštite arhivskoga gradiva u arhivu i skrbi za njegovu sigurnost;
 • sređivanja, popisivanja i objavljivanja arhivskoga gradiva;
 • davanja arhivskoga gradiva na korištenje;
 • obavljanja sigurnosnog i zaštitnog snimanja arhivskoga gradiva te restauratorskih i konzervatorskih radova u svezi s arhivskim gradivom;
 • davanja podataka, izvadaka iz dokumenata i ovjerenih prijepisa na zamolbu korisnika;
 • izrade i objave obavijesnih pomagala za pojedine arhivske fondove i zbirke;
 • priređivanja predavanja, tečajeva i drugih oblika stručnog osposobljavanja i usavršavanja arhivskog osoblja te osoblja u pismohranama;
 • organiziranja izložbi, predavanja i drugih oblika kulturne djelatnosti radi poticanja zanimanja za arhivsko gradivo i arhivsku djelatnost;
 • suradnje s kulturnim, znanstvenim i srodnim ustanovama radi unapređenja arhivske djelatnosti i znanstvenog rada u području arhivistike, pomoćnih povijesnih i informacijskih znanosti;
 • obavljanja drugih poslova određenih ovim Zakonom i drugim propisima.