Veličina slova
A- A+
Visoki kontrast
Dyslexic font

Javna nabava

OPĆI PODACI O JAVNOM NARUČITELJU

Državni arhiv u Varaždinu
42000 Varaždin, Koprivnička 51
MB: 03006166
OIB: 72801109643

IBAN:
HR 14 23600001101741250
Model plaćanja: HR01
Poziv na broj: evidencijski broj nabave

E-RAČUN:
racunovodstvo@dav.hr

Ured za kontakt:
Odjel za računovodstvo Državnog arhiva u Varaždinu
Marko Brezovec, mag.oec.- voditelj računovodstva
Branka Hudoletnjak- računovodstveni referent
Tel: 042/332-511

Sukladno članku 80. ZJN 2016 predstavnici naručitelja obvezni su potpisati izjavu o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa te je ažurirati bez odgađanja ako nastupe promjene.

Nadalje, naručitelj je obvezan na temelju izjava svojih predstavnika na svojim internetskim stranicama objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. ZJN 2016 ili s njim povezane osobe u sukobu interesa ili obavijest da takvi subjekti ne postoje te ih ažurirati bez odgađanja ako nastupe promjene.

Izjave o nepostojanju sukoba interesa:

Obavijest:

Ne postoje gospodarski subjekti s kojima Državni arhiv u Varaždinu, kao javni naručitelj, ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

2024.

2023.

2022.

2021.

2020.

2019.

Javna nabava

Natječaji

Dana 15. prosinca 2021. Državni arhiv u Varaždinu je pokrenuo postupak nabave “Izvođenje radova na sanaciji dvorca Kulmer, Velika Ves 137, Krapina“.

Dokumentacija o nabavi dostupna je na EOJN na sljedećoj poveznici:

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=5765784