Veličina slova
A- A+
Visoki kontrast
Dyslexic font

Podnošenje zahtjeva

Državni arhiv u Varaždinu je ustanova u kojoj se čuva arhivsko gradivo nastalo djelovanjem različitih stvaratelja. Na zahtjev stranaka Državni arhiv  u Varaždinu  izdaje preslike tog gradiva. Izdavanje preslika jedan je od oblika korištenja arhivskog gradiva, koje je regulirano Zakonom o arhivskom gradivu i arhivima (NN 61/2018. i 98/2019.), Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva (NN 121/2019.) te Pravilnikom o radu čitaonice Državnog arhiva u Varaždinu.

U svakom od navedenih obrazaca Podnositelj obavezno navodi svoje osobne podatke (ime  i prezime, adresu, kontakt broj) te datum i mjesto podnošenja zahtjeva. Podnositelj zahtjeva ispunjava  obrazac ovisno o vrsti predmeta koji mu je potreban.  

Državni arhiv u Varaždinu  pravnim i fizičkim osobama za izdavanje ovjerenih preslika naplaćuje naknadu prema cjeniku Državnog arhiva u Varaždinu.

Podnositelj zahtjeva može svoj zahtjev podnijeti osobnim dolaskom u arhiv,  elektroničkim putem,  poštom ili faksom na broj 042/332-508.

Arhiv izdaje ovjerene preslike ili prijepise i izvode samo iz onog arhivskog gradiva čije izvornike čuva