Veličina slova
A- A+
Visoki kontrast
Dyslexic font

Građanske matične knjige

Zbirka objedinjuje građanske matične knjige vođene u Matičnom uredu Legrad od 1895. do kraja II. svjetskog rata, matične knjige s područja kotara Varaždin iz razdoblja 1946-1952. i knjige naknadnih bilježaka Matičnog ureda Koprivnički Ivanec nastale 1948. i 1949.

Kao naselje u sastavu Ugarske i županije Zala Legrad je sukladno ugarskom zakonu o civilnom braku i državnim maticama od 1. listopada 1895. započeo s vođenjem civilnih matičnih knjiga. U arhivu je sačuvano šest knjiga rođenih, vjenčanih i umrlih Matičnog ureda Legrad iz razdoblja 1895-1906.1928-1940.1942-1945.

U većem dijelu današnje Hrvatske konfesionalno vođenje matičnih knjiga zadržano je do kraja II. svjetskog rata kada je u FNRJ Zakonom o državnim matičnim knjigama od 1. travnja 1946. vođenje matičnih knjiga povjereno civilnim vlastima. U sklopu zbirke sačuvano je 4,8 kutija matičnih knjiga rođenih, vjenčanih i umrlih i knjiga naknadnih bilježaka s područja kotara Varaždin i 0,2 kutije knjiga naknadnih bilježaka Matičnog ureda Koprivnički Ivanec s područja kotara Koprivnica. Knjige naknadnih bilježaka vođene su sukladno članku 51 Zakona o državnim matičnim knjigama (SL 29/1946) prema kojem matičar vodi posebnu knjigu o svim slučajevima (npr. vjenčanje, smrt) koji se moraju pribilježiti u matičnim knjigama rođenih. Iste bilješke evidentirane su pod napomenom u matičnim knjigama rođenih. Bilješke u sačuvanim maticama odnose se na osobe rođene u drugoj polovici 19. i prvoj polovici 20. stoljeća. Knjige naknadnih bilježaka u praksi su uglavnom vođene pod nazivom: matične knjige rođenih IV. Knjige su vođene na neuvezenim svescima u Arhivu pohranjenim u kutije.