Veličina slova
A- A+
Visoki kontrast
Dyslexic font

Politika privatnosti

Ovdje su navedene detaljne informacije o tome koji se osobni podaci korisnika prikupljaju i u koje svrhe, na koji se način obrađuju i kako se štite. Politika zaštite osobnih podataka primjenjuje se na sve usluge Državnog arhiva u Varaždinu koje uključuju prikupljanje i obradu osobnih podataka (npr. slanje upita putem online formulara, podaci tražitelja zahtjeva, podaci potrebni za izvršenje zahtjeva i sl.). Ona se prvenstveno odnosi na fizičke osobe, međutim, primjenjuje se i na pravne osobe u skladu s važećim propisima.

1. PODACI O VODITELJU OBRADE OSOBNIH PODATAKA

Državni arhiv u Varaždinu
Adresa: Koprivnička 51
Broj telefona: +385 42 332 500
E-mail: dav@dav.hr

Službenik za zaštitu osobnih podataka:
Karmen Levanić
Adresa: Koprivnička 51
Broj telefona: +385 42 332 509
E-mail: klevanic@dav.hr

2. KOJE VRSTE OSOBNIH PODATAKA PRIKUPLJAMO I NA KOJI NAČIN

Vaše osobne podatke na mrežnoj stranici prikupljamo samo uz vašu prethodnu suglasnost. Osobni podatak jest svaki podatak koji se odnosi na pojedinca čiji je identitet poznat ili kojim se osoba može izravno ili neizravno identificirati. Vaše osobne podatke prikupljamo i obrađujemo kada stupite u interakciju s nama, npr. prilikom ispunjavanja obrazaca osobno ili na našoj web stranici te putem elektroničke pošte.

Prikupljamo i obrađujemo sljedeće osobne podatke:

 • Ime i prezime
 • Datum rođenja
 • Kućna adresa
 • E-mail adresa
 • Broj telefona, mobitela i/ili faksa
 • Ime oca (za potvrde o stažu)
 • Ostali podaci koje nam napomenete, a želite da ostanu tajni

Prikupljamo i obrađujemo sljedeće osobne podatke koji se percipiraju kao osjetljivi podaci:

 • Osobni identifikacijski broj, broj putovnice (za strane državljane)

3. U KOJU SVRHU PRIKUPLJAMO I OBRAĐUJEMO VAŠE OSOBNE PODATKE

Vaše osobne podatke prikupljamo radi:

 • što učinkovitijeg odgovora na vaš upit
 • osiguranja pružanja tražene usluge
 • naše interne statističke obrade podataka
 • mogućnosti slanja obavijesti, publikacija, brošura i drugih promidžbenih materijala

Vaše osobne podatke obrađujemo za potrebe ostvarivanja ugovornog odnosa s Vama (npr. za rješavanje Vaših zahtjeva za izdavanjem preslika dokumenata ili za rad u čitaonici) i za izvršavanje službenih ovlasti (izdavanje ovjerenih prijepisa/preslika, posudba drugim državnim tijelima). U tim slučajevima dužni ste nam ustupiti svoje osobne podatke jer inače nećemo biti u mogućnosti provesti naš ugovorni odnos ili ispuniti naše obveze. U svim drugim slučajevima sami odlučujete o tome hoćete li nam dati svoje osobne podatke i niste nam ih dužni dati.

Kada su u pitanju pravne osobe, za potrebe pružanja usluga i naplate istih možemo obrađivati Vaše osobne podatke poput podataka o identitetu uključujući matični broj tvrtke ili OIB, podataka za poslovni kontakt, podataka o bankovnom računu i o poreznom broju. U nekim slučajevima bit će nam potrebni i osobni podaci poput imena i kontakta Vaših zaposlenika radi komunikacije prilikom izvršenja tražene usluge.

4. KAKO I KOME OTKRIVAMO VAŠE OSOBNE PODATKE

DAVŽ se obvezuje da će sukladno članku 18. stavku 2. Zakona o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine br. 106/12. – pročišćeni tekst) čuvati povjerljivost svih osobnih podataka kojima ima pravo i ovlast pristupa te da će iste osobne podatke koristiti isključivo u točno određenu (propisanu) svrhu. DAVŽ neće ni pod kojim uvjetima iste učiniti dostupnima trećoj strani, osim u slučaju kad je takva obveza regulirana zakonom.

Svi naši djelatnici dužni su pridržavati se obveze čuvanja povjerljivosti podataka. Zaposlenicima je dopušteno koristiti osobne podatke samo u onoj mjeri u kojoj je to potrebno za izvršenje njihovih radnih zadaća.

Uvid u osobne podatke omogućujemo tijelima državne vlasti i organima za provedbu zakona u slučajevima kada je to određeno zakonom ili radi zaštite naših prava sukladno zakonskim propisima koji su na snazi.

Vaše osobne podatke možemo otkriti trećim stranama u slučaju ako to traži naša ugovorna obveza prema Vama, npr. dostavljač će dobiti Vaše ime i adresu prilikom dostave traženog dokumenta ili publikacije na kućnu adresu.

5. VAŠA PRAVA I NJIHOVA ZAŠTITA

Ovdje navodimo koja su Vaša prava u svezi s prikupljanjem i obradom Vaših osobnih podataka. Za ostvarivanje svojih prava možete nam se obratiti pisanim putem (Službenik za zaštitu osobnih podataka, Državni arhiv u Varaždinu, Koprivnička 51, Varaždin) ili putem elektroničke pošte klevanic@dav.hr Na Vaš ćemo upit odgovoriti u zakonskom roku od 30 dana. Ukoliko smatrate da je Vaše pravo na zaštitu osobnih podataka povrijeđeno, imate pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu za zaštitu podataka: Agencija za zaštitu osobnih podataka, Selska cesta 136, Zagreb ili putem elektroničke pošte azop@azop.hr. Svoja prava možete ostvariti besplatno.

Pravo na pristup osobnim informacijama
Imate pravo na pristup svojim osobnim podacima koji se nalaze kod nas i možete zatražiti uvid u svoje osobne podatke i detaljne informacije o njihovoj svrsi obrade, o vrsti/kategorijama osobnih podataka koji se obrađuju te o predviđenom razdoblju u kojem će osobni podaci biti pohranjeni. Pristup osobnim podacima može biti ograničen samo u slučajevima propisanim pravom Unije ili našim nacionalnim zakonodavstvom odnosno kada se takvim ograničenjem poštuje bit temeljnih prava i sloboda drugih.

Pravo na ispravak osobnih podataka
Imate pravo zatražiti ispravljanje ili dopunjavanje osobnih podataka ako Vaši podaci nisu točni, potpuni i ažurni. Da biste to učinili, pošaljite nam zahtjev. Napominjemo kako je u zahtjevu potrebno specificirati što konkretno nije točno, potpuno ili ažurno i u kojem smislu bi navedeno trebalo ispraviti.

Navedena prava nisu primjenjiva u mjeri u kojoj je obrada nužna: radi ostvarivanja prava na slobodu izražavanja i informiranja; radi poštovanja pravne obveze kojom se zahtijeva obrada u pravu Unije ili pravu države članice kojem podliježe voditelj obrade ili za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade; u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe u skladu s člankom 89. stavkom 1. u mjeri u kojoj je vjerojatno da se pravom iz stavka 1. može onemogućiti ili ozbiljno ugroziti postizanje ciljeva te obrade; ili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

Ako se obrada osobnih podataka temelji na privoli, možete je povući u bilo kojem trenutku. Za povlačenje privole kontaktirajte nas na adresu e-pošte klevanic@dav.hr ili pismeno na Službenik za zaštitu osobnih podataka, Koprivnička 51, Varaždin.

Ako imate pitanja, nejasnoća ili pritužbi vezano za to kako koristimo i obrađujemo vaše osobne podatke, možete nam poslati upit/pritužbu na adresu e-pošte klevanic@dav.hr ili pismeno na Službenik za zaštitu osobnih podataka, Koprivnička 51, Varaždin.

6. KOLIKO DUGO ZADRŽAVAMO VAŠE OSOBNE PODATKE

Vaše osobne podatke dane prilikom predaje zahtjeva za izdavanjem preslika dokumenata ili za rad u čitaonici čuvamo trajno. Ostale podatke (npr. podaci za dostavu ili plaćanje) zadržat ćemo samo onoliko koliko je potrebno, osim onih podataka koje moramo sačuvati do kraja zakonski određenog minimalnog roka.

Napominjemo da vaše osobne podatke koje smo anonimizirali smijemo koristiti bez daljnjih obavijesti.

7. POVEZNICE NA DRUGE INTERNETSKE STRANICE I DRUŠTVENE MREŽE

Ove mrežne stranice sadržavaju poveznice na druge mrežne stranice koje nisu pod nadležnošću DAVŽ-a i na koje se ne primjenjuje ova pravna obavijest. Predmetne poveznice omogućene su samo radi pogodnosti korisnicima i DAVŽ nije odgovoran za bilo kakvu štetu ili povredu prava koji mogu proizaći iz korištenja tih drugih mrežnih stranica. Korisnik je osobno odgovoran za svoj posjet drugim mrežnim stranicama.

8. PROMJENE POLITIKE PRIVATNOSTI

Politiku privatnosti redovito ažuriramo kako bi bila točna i ažurna te zadržavamo pravo promjene sadržaja iste ako smatramo da je to nužno. O svim izmjenama i dopunama bit ćete pravovremeno informirani putem naše internetske stranice u skladu s načelom transparentnosti.

Zadnje ažuriranje: 01.07.2024.