Veličina slova
A- A+
Visoki kontrast
Dyslexic font

Matične knjige rimokatoličkih župa

Zbirka matičnih knjiga rimokatoličkih župa s područja nadležnosti Državnog arhiva u Varaždinu sadrži izvorne matične knjige rođenih, vjenčanih i umrlih, parice (prijepise) i knjige stanja duša (Status animarum) s područja 78 župa. Župe se nalaze na području današnje Varaždinske biskupije (46 župa), Zagrebačke nadbiskupije (29 župa) i Bjelovarsko-križevačke biskupije (3 župe). Matične knjige i ostale crkvene evidencije istih župa, osim u Državnom arhivu u Varaždinu, pohranjene su i u Hrvatskom državnom arhivu, župnim uredima i biskupijama.

Ukupno 486 originalnih matičnih knjiga Državnog arhiva u Varaždinu pokriva razdoblje od 1660. do 1948. Najstarija sačuvana knjiga je matična knjiga rođenih Župe Koprivnica iz razdoblja od 1660. do 1679. Iz 18. stoljeća sačuvano je nekoliko knjiga iz župa svetog Nikole i svetog Vida u Varaždinu i župa Breznički Hum, Drnje, Koprivnica, Peteranec i Velika Erpenja. Većina matičnih knjiga potječe iz 19. stoljeća i uglavnom obuhvaća razdoblje od 1858. do kraja 19. odnosno prve polovice 20. stoljeća, zaključno s 1948. godinom.

Parice (34 knjige, 32 kutije i 14 omota) sačuvane su samo za dio župa i pokrivaju razdoblje od kraja 19. stoljeća do 1945.

U Državnom arhivu u Varaždinu čuvaju se tri knjige stanja duša, jedna iz Župe Križovljan Radovečki i dvije iz Župe Gola. Većina knjiga stanja duša nalazi se u župnim uredima i biskupijama.

Popisom su evidentirane sve crkvene evidencije kroz sedam elemenata opisa:

 1. naziv župe
 2. nazivi naselja koja su bila u sastavu župe tijekom promatranog razdoblja (danas je djelomično izmijenjen teritorijalni sastav župa)
 3. vrsta knjige
 4. vremenski raspon (razdoblje u kojem je knjiga vođena)
 5. broj tehničke jedinice (broj knjige ili broj kutije/omota u kojem su svezak/knjiga pohranjeni)
 6. broj mikrofilmske role (ukoliko je izrađen sigurnosni snimak knjige)
 7. napomena (npr. podatak iz Zbirke preslika gradiva iz ostalih arhiva i ustanova Republike Hrvatske o postojanju preslika knjiga stanja duša koje se čuvaju u matičnim uredima i biskupijama i dr.)

Kratice:

 • MKR – matična knjiga rođenih    
 • MKV – matična knjiga vjenčanih
 • MKU – matična knjiga umrlih
 • P – parica
 • SA – status animarum