Veličina slova
A- A+
Visoki kontrast
Dyslexic font

Digitalna pristupačnost

Državni arhiv u Varaždinu nastoji svoje internetske stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti internetskih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon o pristupačnosti) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327 od 2. prosinca 2016.)

Ova izjava o pristupačnosti primjenjuje se na internetske stranice na mrežnom mjestu https://dav.hr

Izjava o pristupačnosti posljednji puta je revidirana 17. siječnja 2021. godine.

Stupanj usklađenosti

Ove internetske stranice u većoj mjeri su usklađene sa Zakonom o pristupačnosti internetskih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora.

Implementacijom nove CMS platforme i preoblikovanjem internetskih stranica ispunjena je većina zahtjeva europske norme EN 301 549 V2.1.2 (2018-08), uz iznimke koje se navode u nastavku.

Nepristupačni sadržaj

a) internetska stranica dav.hr većim je dijelom usklađena sa Zakonom o pristupačnosti, a iznimke od usklađenosti očituju se u sljedećem:

  • Dio poveznica ne sadrži prikladne tekstualne opise
  • Struktura stranice nije u potpunosti označena na način da slijepe i slabovidne osobe znaju kad prelaze iz jedne rubrike, poglavlja ili neke druge kategorije sadržaja u drugu radi ograničenja Internet platforme i visokih troškova prilagodbe
  • Kretanje kroz digitalni sadržaj i njegovo korištenje nije u potpunosti omogućeno korištenjem isključivo tipkovnice radi ograničenja Internet platforme i visokih troškova prilagodbe
  • Kontakt obrazac nema odgovarajući opis pristupačan osobama koji koriste čitače ekrana
  • Dio slika i datoteka nema prikladan tekstualni opis (alt tekst)
  • Dio postavljenih dokumenata je autorsko djelo trećih strana i nisu dostupni u strojno čitljivom obliku
  • .pdf datoteke i pojedine stranice otvaraju se u novom prozoru (tabu) preglednika
  • pojedine .pdf datoteke sadržane u objavama nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke iz alata Microsoft Office Word uz odabir opcija za pristupačnost, već skeniranjem tiskanih dokumenata, odnosno nisu pristupačne jer nisu prikladno pripremljene za čitače ekrana;

b) nerazmjerno opterećenje

  • Za sve neusklađenosti navedene pod točkom a) Državni arhiv u Varaždinu se privremeno poziva na iznimku zbog nerazmjernog opterećenja u smislu članka 8. Zakona.

c) sadržaj nije obuhvaćen područjem primjene primjenjivog zakonodavstva

  • U skladu s člankom 3. Zakona, PDF datoteke koje su nastale prije 23. rujna 2018. Državni arhiv u Varaždinu kvalificira kao arhivu te su one izuzete od primjene Zakona.

Priprema ove Izjave o pristupačnosti

Ova Izjava pripremljena je dana 17. veljače 2021., prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU 2018/1523 11. listopada 2018.

Za pripremu ove Izjave korištena je metoda samoprocjene koju je provelo osoblje Državnog arhiva u Važradinu.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Povratne informacije koje će se koristiti za obavještavanje Povjerenika za informiranje o eventualnim neusklađenostima te informacije i sadržaje isključene iz područja primjene Direktive, možete dobiti pozivom na broj 042 332 500 ili na adresi Koprivnička 51, 42000 Varaždin

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti internetskih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovim mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje telefonom ili putem elektroničke pošte na adresi pristupacnost@pristupinfo.hr