Veličina slova
A- A+
Visoki kontrast
Dyslexic font

Fondovi i zbirke - Arhivski sabirni centar Krapina

B. Pravosuđe

B.2. PRAVOSUĐE 1848.-1918.

B.2.3. Kotarski sudovi

KRALJEVSKI KOTARSKI SUDOVI

[0232] KRALJEVSKI KOTARSKI SUD U KLANJCU –  Klanjec (1848 -1918); 1908/1918: knj. 10, 0.50. PrP.

[0722] KRALJEVSKI KOTARSKI SUD U KRAPINI –  Krapina (1850-1918); 1884/1918: knj. 3, svež. 39; 10,00. PrP.

[0230] KRALJEVSKI KOTARSKI SUD U ZLATARU – Zlatar (1850-1918); 1858/1914: knj.  6, kut. 4; 0,40. PrP.

B.3. PRAVOSUĐE 1918.-1941.

B.3.3. Kotarski sudovi

[0889] KOTARSKI SUD (Sreski sud) KLANJEC –  Klanjec (1918-1941); 1919/1941: knj. 23, svež.19; 5,00. PrP.

[0887] KOTARSKI SUD (Sreski sud) KRAPINA – Krapina (1918-1941); 1918/1941: knj. 39, svež. 388; 72,00. PrP.

[0883] KOTARSKI SUD (Sreski sud) ZLATAR – Zlatar (1918-1941); 1924/1940: kut. 6; 0,60. PrP.

B.4. PRAVOSUĐE 1941.-1945.

B.4.3. Kotarski sudovi

[0892] KOTARSKI SUD KLANJEC –  Klanjec (1941 -1945);  1941/1945: knj.1, svež.4; 0,50. PrP.

[0891] KOTARSKI SUD KRAPINA – Krapina (1941-1945); 1941/1945: knj.12, svež. 44; 6,50. PrP.

[0885] KOTARSKI SUD U ZLATARU – Zlatar (1941-1945); 1941/1945: kut. 9; 0,90. PrP.

B.5. PRAVOSUĐE 1945. -1990. 

B.5.3. Kotarski/općinski sudovi

[0266] OPĆINSKI SUD (Kotarski sud) KLANJEC –  Klanjec (1945-1990); knj. 4, svež. 7; 1,00. PrP.

[0247] OPĆINSKI SUD (Kotarski sud) U ZLATARU – Zlatar (1945 – 1990);  1945/ 1970: kut. 121, svež.188; 30,00. PrP.

B.5.5. Suci za prekršaje

SUDCI ZA PREKRŠAJE KOTAREVA

[0982] SUDAC ZA PREKRŠAJE KOTARA KRAPINA- Krapina (1951-1962); 1952/ 1962: knj. 18; 0,70. PrP.

[0983] SUDAC ZA PREKRŠAJE KOTARA PREGRADA – Pregrada  (1951-1955); [1950] 1951/1954: knj. 7; 0,30. PrP.

[0984] SUDAC ZA PREKRŠAJE KOTARA ZLATAR – Zlatar  (1951-1955); 1951/1955: knj. 10; 0,40. PrP.

SUDCI ZA PREKRŠAJE OPĆINA

[0985] SUDAC ZA PREKRŠAJE OPĆINE BEDEKOVČINA – Bedekovčina (1955-1960); 1956/1960: knj. 4; svež.1; 0,10. PrP.

[0987] SUDAC ZA PREKRŠAJE OPĆINE KONJŠĆINA – Konjščina (1955-1962); 1956/1962: knj. 6; 0,20. PrP.

[0988] SUDAC ZA PREKRŠAJE OPĆINE KRAPINA – Krapina (1955 – 1990 ); 1955/ 1981: knj. 32, svež. 111; 18,40. PrP.

[0990] SUDAC ZA PREKRŠAJE OPĆINE MIHOVLJAN – Mihovljan (1955- 1962); 1955/1959: knj. 5; 0,20. PrP

[0991] SUDAC ZA PREKRŠAJE OPĆINE PREGRADA – Pregrada (1955- 1962); 1955/1962: knj. 17; 0,50. PrP.

[0993] SUDAC ZA PREKRŠAJE OPĆINE VELIKO TRGOVIŠĆE – Veliko Trgovišće (1955- 1962); 1959:knj.3; 0,10. PrP.

[0995] SUDAC ZA PREKRŠAJE OPĆINE ZABOK – Zabok (1955- 1990); 1956/1967: knj. 27, svež. 6; 1,30. PrP.

[0996] SUDAC ZA PREKRŠAJE OPĆINE ZLATAR BISTRICA – Zlatar Bistrica, Zlatar (1955 – 1990); 1955/1970: knj. 43; 1,50. PrP.

B.5.7. Državna pravobraniteljstva

[0568] JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO KOTARA KRAPINA – Krapina (1956-1962); 1956/1962: knj. 48, svež. 39. Kut.4; 4,00. PrP.

OPĆINSKA JAVNA PRAVOBRANILAŠTVA

[0569] OPĆINSKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO KRAPINA – Krapina (1962 – 1990); 1963/1971: svež. 52; svez.2; 4,00. PrP.

[0570] OPĆINSKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO ZABOK – Zabok (1962 –  1990); 1962 – 1969: knj. 35, svež. 114; 5,00. PrP.

[0571] OPĆINSKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO ZLATAR BISTRICA – Zlatar Bistrica (1963 – 1990); 1963-1968: knj. 23, svež. 31; 3,00. PrP.

[0641] DRUŠTVENI PRAVOBRANITELJ SAMOUPRAVLJANJA OPĆINE KRAPINA – Krapina (1975-1990); 1975-1990: knj. 12, svež. 27; 9,00. PrP.

[0642]  DRUŠTVENI PRAVOBRANITELJ SAMOUPRAVLJANJA ZLATAR BISTRICA – Zlatar Bistrica (‘-?);  1977-1990: knj. 3, svež. 24; 2.50. PrP

B.7. Zemljišni knjižni uredi

[0998] ZEMLJIŠNO KNJIŽNI URED KOTARSKOG SUDA KLANJEC – Klanjec; 1857/1940: knj. 2; 0,10. PrP

[0997] ZEMLJIŠNO KNJIŽNI URED KOTARSKOG SUDA KRAPINA – Krapina; 1884/1943: knj. 61, svež. 97; 25,00. PrP.

[1000] ZEMLJIŠNO KNJIŽNI URED KOTARSKOG SUDA ZLATAR – Zlatar; 1858: kut. 2; 0,20. PrP.