Veličina slova
A- A+
Visoki kontrast
Dyslexic font

Državni arhiv u Varaždinu

Novosti i događanja

Izložbe i predavanja u arhivu

Natječaj za radno mjesto Arhivist u ASC Koprivnica

30.ožujak 2021 | Novosti

Na temelju članka 10. Statuta Državnog arhiva u Varaždinu (dalje: Arhiv) te sukladno čl. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17, 47/18), Suglasnosti Ministarstva kulture i medija za zapošljavanje na određeno vrijeme (Klasa: 112-01/21-01/0071; Urbroj: 532-02/1-21-02) i odredbama Pravilnika o radu, unutarnjem redu, radnim mjestima i načinu rada Arhiva […]

Marijaterezijanski urbari Varaždinske županije 1774. ˗ 1784.

29.listopad 2020 | Projekti

Edicija Marijaterezijanski urbari Varaždinske županije 1774. ˗ 1784. prikazuje gradivo nastalo u postupku marijaterezijanskog urbarijalnog uređenja na području ondašnje Varaždinske županije. U prvom svesku, Uvodnoj studiji, opisan je ovaj složeni postupak te sadržaj i značenje korištenih tipskih dokumenata. Samo gradivo prikazuje se u sljedećim svescima prema ondašnjem teritorijalnom ustroju Županije, tj. prema županijskim kotarevima. Tako […]

Posjet arhivu

29.listopad 2020 | Posjet arhivu

Stručni djelatnici Arhiva omogućuju učenicima, studentima i drugoj zainteresiranoj javnosti stručni obilazak arhiva, pri čemu se posjetitelji upoznaju s arhivskom djelatnošću i fundusom arhiva. Takvi su posjeti osobito korisni učenicima trećih razreda osnovnih škola koji u sklopu programa Prirode i društva uče o arhivima, knjižnicama i muzejima i o zavičajnoj povijesti, koju mogu najbolje upoznati […]