Veličina slova
A- A+
Visoki kontrast
Dyslexic font

Projekt SIH(e)R

SIHeR je kulturno povijesni projekt u kojem sudjeluju tri hrvatska i tri slovenska arhiva: Državni arhiv u Varaždinu, Državni arhiv za Međimurje, Državni arhiv u Zagrebu, Zgodovinski arhiv Celje, Pokrajinski arhiv Maribor i Zgodovinski arhiv na Ptuju. Projekt je započeo potpisivanjem Ugovora o suradnji u Ptuju 2011. godine i do danas se prometnuo u jedan od najuspješnijih primjera prekogranične suradnje arhiva u našoj regiji.

Inicijativa o suradnji pokrenuta je kako bi se potaknula stručna diskusija među arhivima, obrađivale kulturno-povijesne teme od zajedničkog interesa (posebno one koje ukazuju na hrvatsko-slovenske veze), prezentiralo arhivsko gradivo, širilo znanje o lokalnoj povijesti te popularizirao rad arhiva.

Do sada su realizirana tri SIHeR projekta, zamišljana kao putujuće izložbe s opsežnim popratnim katalozima.

SIHeR 1.0 nazvan “Gradovi i trgovišta na hrvatsko – štajerskoj granici / Mesta in trgi ob hrvaško-štajerski meji” realiziran je 2011. godine. Projekt na popularno-znanstveni način obrađuje povijest gradova i trgovišta s područja nadležnosti šest arhiva, dakle povijest onih naselja koja su utjecala na gospodarski, kulturni i društveni razvoj pograničnog područja. Predstavljeno je šesnaest naselja s područja Hrvatske i Slovenije uključujući ona u kojima se nalaze sjedišta šest arhiva uključenih u projekt: Zagreb, Samobor, Celje, Brežice, Podčetrtek, Rogatec, Ptuj, Ormož, Središče ob Dravi, Varaždin, Krapina, Vinica, Maribor, Ljutomer, Čakovec i Štrigova. Izložbom je prezentirano raznovrsno arhivsko gradivo o prošlosti navedenih naselja s naglaskom na zapise o mnogostrukim vezama, uglavnom obiteljskim, kulturnim i gospodarskim između hrvatskog i slovenskog pograničnog stanovništva.

Urednice izložbe i kataloga: Branka Molnar i Mojca Horvat
Autori izložbe i kataloga: dr. Borut Batagelj, Jurica Cesar, Mojca Horvat, Damir Hrelja, Branka Molnar, Jasna Požgan, Ana Tuk, dr. Dejan Zadravec i dr. Aleksander Žižek

Projekt SIHeR 2.0 formaliziran je potpisivanjem sporazuma o suradnji 11. travnja 2014. u Nedelišću. Realiziran je naredne godine izložbom “Vlakom preko granice / Z vlakom čez mejo” koja je prvi put predstavljena javnosti u Štrigovi 15. svibnja 2015. „Vlakom preko granice“ priča je o željezničkim prugama koje povezuju Hrvatsku i Sloveniju na području nadležnosti šest arhiva uključenih u projekt: Pragersko – Ptuj – Čakovec – Kotoriba; Varaždin, Zidani Most – Zagreb – Sisak; Čakovec – Lendava; Krapina – Rogatec i Savski Marof – Kumrovec – Stranje. Osim pet prekograničnih pruga izloženo je i gradivo o Južnoj željeznici kao okosnici od koje se granala željeznička mreža po Sloveniji i dalje prema Hrvatskoj. Prikazom starog i novijeg arhivskog gradiva projekt obrađuje razne aspekte iz prošlosti pruga, ali i ukazuje na problem današnje zastarjele infrastrukture i slabe željezničke povezanosti Slovenije i Hrvatske.

Urednici izložbe i kataloga: dr. Borut Batagelj i Ana Tuk
Autori izložbe i kataloga: Mihaela Barbaric, Borut Batagelj, Ivan Fras, Katarina Horvat, Sabina Lešnik, Jasmina Sedmak, Gordana Šövegeš Lipovšek, Ana Tuk, Hedvika Zdovc i Katja Zupanič

SIHeR 3.0 svečano je otvoren u Celju 31. kolovoza 2022. Za temu je odabrana povijest vinogradarstva i vinarstva kao važnih gospodarskih grana naše regije. Izložbom „Vino na granici / Vino na meji“ prezentirano je oko 150 izložaka raznovrsnog arhivskog gradiva nastalog od 15. do druge polovice 20. stoljeća. Strukturirana na etape uzgoja vinove loze i proizvodnje vina izložba se razvija kroz šest poglavlja: Iz zemlje u trs / Iz trsa u grožđe / Iz grožđa u bačve / Iz bačve u flaše / Iz flaše u čaše / Iz čaše u glave. Priča o vinu započinje obradom zemlje i sadnjom trsova, nastavlja se redovnom brigom o vinovoj lozi, berbom i pretvorbom grožđa u vino, flaširanjem, distribucijom i veletrgovinom vina da bi završila maloprodajom, točenjem, pijenjem i posljedicama konzumacije vina. Projekt objedinjuje srednjovjekovne isprave kojima je regulirano vlasništvo nad zemljom i uvjeti obrade vinograda, stare katastarske planove i karte s podacima o veličinama vinogradarskih posjeda, brojne panoramske fotografije vinograda i snimke vinogradarskih radova, kleti i industrijskih pogona za proizvodnju vina, zapise o vinogradarskim spravama i sredstvima za zaštitu loze, vinske etikete, razglednice ugostiteljskih objekata i druge vrste arhivskog gradiva, većim dijelom prvi puta prezentiranog javnosti.

Urednici izložbe i kataloga: dr. Borut Batagelj i Ana Tuk
Autori izložbe i kataloga: dr. Borut Batagelj, Jurica Cesar, Željka Dmitrus Purić, mag. Nina Gostenčnik, Mojca Horvat, Sabina Lešnik, Karmen Levanić, mag. Jure Maček, dr. Vida Pavliček, Jasmina Sedmak, dr. Zdenka Semlič Rajh, dr. Vinko Skitek, Gordana Šövegeš Lipovšek, Ana Tuk, dr. Dejan Zadravec, mag. Boštjan Zajšek i Katja Zupanič

SIH(e)R 1.0: Gradovi i trgovišta na hrvatsko-štajerskoj granici

SIH(e)R 2.0: Vlakom preko granice

SIH(e)R 3.0: Vino na granici