Veličina slova
A- A+
Visoki kontrast
Dyslexic font

Odluka o poništenju Javnog poziva

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA
DRŽAVNI ARHIV U VARAŽDINU
Koprivnička 51, 42000 Varaždin
KLASA: 112-02/23-01/1
URBROJ: 2186-75-1-23-16


Varaždin, 4. listopada 2023.


Odluka o poništenju Javnog poziva – Državni arhiv u Varaždinu


Sukladno članku 10. i članku 11. Statuta Državnog arhiva u Varaždinu (KLASA: 003-05/18-
02/1, URBROJ: 2186-75-01-18-3 od 12. prosinca 2018.) ravnatelj Državnog arhiva u
Varaždinu donosi


ODLUKU O PONIŠTENJU JAVNOG POZIVA


I.
Poništava se Javni poziv za prijam pripravnika Arhivist/Arhivistica – 1 izvršitelj/izvršiteljica,
na određeno vrijeme (12 mjeseci), puno radno vrijeme (KLASA: 112-02/23-01/1, URBROJ:
2186-75-01-23-1), koji je objavljen 21. kolovoza 2023. godine na mrežnim stranicama
Ministarstva kulture i medija, Državnog arhiva u Varaždinu i Hrvatskog zavoda za
zapošljavanje.
II.
Ova Odluka bit će objavljena na mrežnoj stranici Ministarstva kulture i medija, Državnog
arhiva u Varaždinu i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
III.
Protiv ove Odluke nije dopušteno ulaganje pravnih lijekova.
IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.


RAVNATELJ
Damir Hrelja, prof.