Veličina slova
A- A+
Visoki kontrast
Dyslexic font

Odluka o izboru djelatnika na radno mjesto  Dostavljač/ica-Spremač/ica – na neodređeno

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA
DRŽAVNI ARHIV U VARAŽDINU
Koprivnička 51, 42000 VARAŽDIN

KLASA:112-03/23-01/3
URBROJ:2186-75-02-23-31

Varaždin, 31. kolovoza 2023.

Predmet: Odluka o izboru djelatnika na radno mjesto Dostavljač/ica- Spremač/ica – na neodređeno

Temeljem članka 10. Statuta Državnog arhiva u Varaždinu, te nakon provedenog Javnog natječaja: KLASA:112—03/23-01/3; URBROJ:2186-75-02-23-1; objavljenog na stranicama Ministarstva kulture i medija, Zavoda za zapošljavanje i Državnog arhiva u Varaždinu, od 4. kolovoza do 14. kolovoza 2023. godine, ravnatelj Državnog arhiva u Varaždinu donosi:

O D L U K U

o izboru kandidata na radno mjesto

Na radno mjesto Dostavljač/ica-Spremač/ica – s punim radnim vremenom u Državnom arhivu u Varaždinu, Koprivnička 51, 42000 Varaždin izabran je kandidat:

  • MARINA ĐURĐEK, Zagrebačka ulica 16, 42204 Turčin, OIB: 29558054530

Početak rada zaposlenice je 4. rujna 2023. godine.

Ravnatelj
Damir Hrelja, prof.