Veličina slova
A- A+
Visoki kontrast
Dyslexic font

Obavijest o rezultatu natječaja za radno mjesto  Dostavljač/ica-Spremač/ica – na neodređeno

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA
DRŽAVNI ARHIV U VARAŽDINU
Koprivnička 51, 42000 VARAŽDIN

KLASA:112-03/23-01/3
URBROJ:2186-75-02-23-32

Varaždin, 31. kolovoza 2023.

Predmet: Obavijest o rezultatu natječaja za radno mjesto Dostavljač/ica- Spremač/ica – na neodređeno

Povjerenstvo za izbor kandidata po Natječaju za slobodno radno mjesto Dostavljač/ica-Spremač/ica – na neodređeno, s punim radnim vremenom, Državnog arhiva u Varaždinu, na sjednici održanoj 23. kolovoza 2023. godine, donijelo je odluku o primanju u radni odnos na neodređeno vrijeme, na radnom mjestu, Dostavljač/ica-Spremač/ica – na neodređeno, s punim radnim vremenom, u Državnom arhivu u Varaždinu, Koprivnička 51, 42000 Varaždin, kandidatkinju:

  • MARINU ĐURĐEK, Zagrebačka ulica 16, 42204 Turčin, OIB: 29558054530

O b r a z l o ž e nj e


U postupku provedbe javnoga natječaja za radno mjesto Dostavljač/ica-Spremač/ica – na neodređeno, KLASA:112-03/23-01/3; URBROJ:2186-75-02-23-1; objavljenog na stranicama Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, Zavoda za zapošljavanje, te Državnog arhiva u Varaždinu, od 4. kolovoza do 14. kolovoza ; molbe je uputilo 29 kandidata.


Pregledom pristiglih prijava i obavljenog razgovora s potencijalnim kandidatima, Povjerenstvo je utvrdilo da Marina Đurđek, u potpunosti odgovara potrebama poslova Državnoga arhiva u Varaždinu, te je sukladno tomu donijelo Odluku.

Predsjednik Povjerenstva:
Ladislav Volić