Veličina slova
A- A+
Visoki kontrast
Dyslexic font

Obavijest o rezultatu natječaja za radno mjesto Arhivski tehničar u Državnom arhivu u Varaždinu

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA
DRŽAVNI ARHIV U VARAŽDINU
Koprivnička 51, 42000 VARAŽDIN

KLASA:112-03/23-01/1
URBROJ:2186-75-02-23-3

Varaždin, 23. lipnja 2023.

Predmet: Obavijest o rezultatu natječaja za radno mjesto Arhivski
tehničar u Državnom arhivu u Varaždinu

Povjerenstvo za izbor kandidata po Natječaju za slobodno radno mjesto Arhivskoga tehničara, na neodređeno, s punim radnim vremenom, Državnog arhiva u Varaždinu, na sjednici održanoj 7. lipnja 2023.godine, donijelo je odluku o primanju u radni odnos na neodređeno vrijeme, na radnom mjestu: Arhivski tehničar, na neodređeno, s punim radnim vremenom, u Državnom arhivu u Varaždinu, Koprivnička 51, 42000 Varaždin:

PETRU NOVOSELEC, Ulica kralja Bele IV 8; Šijanec, 42205 Vidovec

O b r a z l o ž e nj e

U postupku provedbe javnoga natječaja za radno mjesto Arhivskog tehničara, na neodređeno, KLASA:112-03/23-01/1; URBROJ:2186-75-02-23-1; objavljenog na stranicama Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, Zavoda za zapošljavanje, te Državnog arhiva u Varaždinu, od 26. svibnja 2023.; molbe je uputilo 18 kandidata.

Od svih kandidata jedino kandidat PETRA NOVOSELEC, u potpunosti zadovoljava uvjete koji su traženi u postupku Natječaja

Predsjednik Povjerenstva:
Ladislav Volić

Odluka (pdf)