Veličina slova
A- A+
Visoki kontrast
Dyslexic font

Natječaj za radno mjesto Arhivist u ASC Koprivnica

Na temelju članka 10. Statuta Državnog arhiva u Varaždinu (dalje: Arhiv) te sukladno čl. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17, 47/18), Suglasnosti Ministarstva kulture i medija za zapošljavanje na određeno vrijeme (Klasa: 112-01/21-01/0071; Urbroj: 532-02/1-21-02) i odredbama Pravilnika o radu, unutarnjem redu, radnim mjestima i načinu rada Arhiva ravnatelj raspisuje javni natječaj za prijem zaposlenika (m/Ž) na određeno vrijeme.

Arhivist/arhivistica – 1 izvršitelj/ica u Arhivskom sabirnom centru u Koprivnici – na određeno (zamjena do povratka zaposlenice s rodiljnog dopusta), puno radno vrijeme