Veličina slova
A- A+
Visoki kontrast
Dyslexic font

GRAD BICIKLISTA

Autor: Damir Hrelja | Godina: 2019.

Izložba daje pregled bogate povijesti biciklizma u Varaždinu, čiji korijeni sežu u drugu polovicu 19. st. U posljednjem desetljeću 19. stoljeća u Varaždinu djeluju već dva biciklistička kluba – Varaždinski klub biciklista i Koturaško društvo Sloga, a Biciklistički klub Sloga djeluje i danas te je najstarije, još uvijek aktivno, biciklističko društvo u Republici Hrvatskoj. Kroz izloženo arhivsko gradivo Državnog arhiva u Varaždinu i Hrvatskog državnog arhiva, gradivo Gradsko muzeja Varaždin, te privatnih kolekcionara bit će predstavljeni brojni uspjesi varaždinskog biciklizma. U drugom dijelu izložba donosi izbor fotografskog materijala iz novijeg vremena, kada se kroz organizaciju biciklijada i osmišljavanjem atraktivnih biciklističkih ruta namijenjenih rekreativcima nastoji što više popularizirati biciklizam kao vid zdravog načina življenja.