Veličina slova
A- A+
Visoki kontrast
Dyslexic font

Izdavačka djelatnost

VARAŽDINSKOM ŽUPANIJOM KROZ STARE RAZGLEDNICE
 • Autor: Damir Hrelja
 • Godina izdanja: 2014.
 • Broj stranica: 92
 • Format: 22 x 24 cm
 • Uvez: meki
20,00 Kn / 2,65 €
MONOGRAFIJA OPĆINE JALŽABET
 • Autor: Damir Hrelja
 • Godina izdanja: 2013.
 • Broj stranica: 304
 • Format: 21 x 30 cm
 • Uvez: tvrdi
150,00 Kn / 19,91 €
OGLASI, PROGLASI, NAREDBE
 • Autor: Damir Hrelja
 • Godina izdanja: 2013.
 • Broj stranica: 28
 • Format: 17 x 23 cm
 • Uvez: meki
10,00 Kn / 1,33 €
STARI GRAD KONJŠČINA
 • Autor: Damir Hrelja, Ivan Muhovec, Kruno Sudec
 • Godina izdanja: 2013.
 • Broj stranica: 240
 • Format: 22 x 24 cm
 • Uvez: meki
rasprodano
FOTOGRAFIJA – ISTINITA ILI RETUŠIRANA STAVARNOST
 • Autor: Damir Hrelja
 • Godina izdanja: 2012.
 • Broj stranica: 36
 • Format: 21 x 29,7 cm
 • Uvez: meki
10,00 Kn / 1,33 €
HUMANIZAM I HUMANISTI RENESANSNOGA VARAŽDINA
 • Autor: Krešimir Čvrljak
 • Godina izdanja: 2011.
 • Broj stranica: 287
 • Format: 18 x 24 cm
 • Uvez: tvrdi
100,00 Kn / 13,27 €
MILENGRAD: ZAGONETNA UTVRDA
 • Autor: Kruno Sudec, Damir Hrelja
 • Godina izdanja: 2011.
 • Broj stranica: 165
 • Format: 22 x 24 cm
 • Uvez: meki
80,00 Kn / 10,62 €
MARIJATEREZIJANSKI URBARI VARAŽDINSKE ŽUPANIJE 1774. – 1784., Donjopoljski kotar, Svezak II
 • Urednik: mr. sc. Vida Pavliček
 • Priredio za tisak: Karmen Levanić i Vida Pavliček
 • Godina izdanja: 2011.
 • Broj stranica: 862
 • Format: 21 x 30 cm
 • Uvez: tvrdi
300,00 Kn / 39,82 €
MARIJATEREZIJANSKI URBARI VARAŽDINSKE ŽUPANIJE 1774. – 1784., Uvodna studija, Svezak I
 • Autor: mr. sc. Vida Pavliček
 • Godina izdanja: 2011.
 • Broj stranica: 170
 • Format: 21 x 30 cm
 • Uvez: tvrdi
120,00 Kn / 15,93 €
ZAPISI O ŽIVOTU – ZAPISI O SMRTI
 • Autor: Damir Hrelja
 • Godina izdanja: 2011.
 • Broj stranica: 32
 • Format: 22 x 23 cm
 • Uvez: meki
10,00 Kn / 1,33 €
GRADOVI I TRGOVIŠTA NA HRVATSKO – ŠTAJERSKOJ GRANICI
 • Urednik: Branka Molnar, Mojca Horvat
 • Godina izdanja: 2011.
 • Broj stranica: 102
 • Format: 21 x 29,7 cm
 • Uvez: tvrdi
rasprodano
ZAPISNICI POGLAVARSTVA GRADA KOPRIVNICE 1703. – 1707., Svezak II
 • Urednik: Ivana Posedi
 • Priredio za tisak: Ivana Posedi
 • Godina izdanja: 2011.
 • Broj stranica: 508
 • Format: 17 x 24 cm
 • Uvez: meki
60,00 Kn / 7,96 €
ZAPISI IZ PROŠLOSTI
 • Autor: Damir Hrelja
 • Godina izdanja: 2010.
 • Broj stranica: 60
 • Format: 21 x 30 cm
 • Uvez: tvrdi
40,00 Kn / 5,31 €
VARAŽDINSKE TOPLICE U HRVATSKOJ POVIJESTI I KULTURI
 • Autor: Božena Filipan
 • Godina izdanja: 2010.
 • Broj stranica: 320
 • Format: 18 x 24 cm
 • Uvez: tvrdi
120,00 Kn / 15,93 €
ZAPISNICI POGLAVARSTVA GRADA KOPRIVNICE 1698. – 1702., Svezak I
 • Urednik: Karmen Levanić
 • Priredio za tisak: Karmen Levanić i Ivana Posedi
 • Godina izdanja: 2010.
 • Broj stranica: 244
 • Format: 17 x 24 cm
 • Uvez: meki
60,00 Kn / 7,96 €
FEUDALNI POSJEDI – POSJEDI I PODLOŽNICI
 • Autor: mr. sc. Vida Pavliček, Damir Hrelja
 • Godina izdanja: 2010.
 • Broj stranica: 6
 • Format: 21 x 29,7 cm
 • Uvez: meki
rasprodano
SUPAN, Varaždinske signature
 • Autor: Vladimir Nöthig
 • Godina izdanja: 2010.
 • Broj stranica: 80
 • Format: 21 x 30 cm
 • Uvez: tvrdi
80,00 Kn / 10,62 €
POVIJESNI ATLAS GRADOVA – VARAŽDIN
 • Autor: dr. sc. Mirela Slukan Altić
 • Godina izdanja: 2009.
 • Broj stranica: 350
 • Format: 29 x 31 cm
 • Uvez: tvrdi
100,00 Kn / 13,27 €
VARAŽDIN NA STARIM KARTAMA I PLANOVIMA
 • Autor: Damir Hrelja
 • Godina izdanja: 2009.
 • Broj stranica: 2
 • Format: 10 x 21 cm
 • Uvez: meki
rasprodano
VARAŽDINSKI SOKOL I PLAKATOM KROZ POVIJEST
 • Autor: Ivan Kristofić
 • Godina izdanja: 2009.
 • Broj stranica: 252
 • Format: 22 x 27 cm
 • Uvez: tvrdi
80,00 Kn / 10,62 €
ANALITIČKI INVENTARI
 • Autor: Karmen Levanić
 • Godina izdanja: 2009.
 • Broj stranica: 72
 • Format: 17 x 24 cm
 • Uvez: meki
30,00 Kn / 3,98 €