Veličina slova
A- A+
Visoki kontrast
Dyslexic font

Iz analognog u digitalno

Iz analognog u digitalno naziv je videozapisa kojim se predstavlja projekt digitalizacije VHS kaseta realiziran u Državnome arhivu u Varaždinu u drugoj polovici 2020. godine. Radi se o 136 VHS kaseta koje se nalaze u posjedu Udruge veterana 7. gardijske brigade „Puma“ i u privatnim zbirkama. Video materijal je nastao  u razdoblju od 1990. do 2002. g., a najvećim se dijelom odnosi na djelovanje „Puma“ u Domovinskome ratu i njihove aktivnosti u poslijeratnome razdoblju. Projekt je nastavak aktivnosti Državnog arhiva u Varaždinu na prikupljanju arhivskoga gradiva tematski vezanog uz Domovinski rat.