Veličina slova
A- A+
Visoki kontrast
Dyslexic font

Burg Paka

Marina Šimek, „Burg Paka“

Izdavači: Gradski muzej u Varaždinu i Državni arhiv u Varaždinu

Monografijom Burg Paka autorica Marina Šimek sa suradnicima uvodi nas u uzbudljivo razdoblje hrvatskog srednjovjekovlja i multidisciplinarnim pristupom nam približava svakidašnji život u jednom manjem fortifikacijskom objektu na području sjeverozapadne Hrvatske u razdoblju od 13. do 15. stoljeća. Upravo će multidisciplinarnost u pristupu ujediniti na realizaciji ovog projekta dvije baštinske ustanove. Gradski muzej Varaždin, u kojem je autorica do umirovljenja vodila Arheološki odjel, bio je i organizator istražnih arheoloških radova koji se na lokalitetu Gradišče provode od 2001. do 2009. godine, pa je i inventar ovog lokaliteta postao sastavni dio fundusa Arheološkog odjela. Državni arhiv u Varaždinu u svojim fondovima i zbirkama čuva arhivsko gradivo u kojem se mogu pronaći podaci o vremenu u kojem je burg Paka bio u funkciji, te se podaci o povijesnom okviru nastanka i djelovanja ovog fortifikacijskog objekta zasnivaju dijelom upravo na arhivskim izvorima varaždinskog Arhiva.

  U I. dijelu knjige autorica projekta, Marina Šimek, daje prikaz arheoloških radova kao i analizu značajki arhitekture i pokretnog materijala burga Paka, dok se u II. dijelu kroz priloge šestoro suradnika ukazuje na jedan širi, prostorni i društveni kontekst, u kojem će burg nastati i  vršiti svoju obrambenu funkciju kroz gotovo tri stoljeća. Svi su tekstovi bogato ilustrirani, a posebnu vrijednost predstavljaju 3D modeli sadašnjeg stanja burga, kao i 3D rekonstrukcije burga Paka u vrijeme kada je bio izgrađen.  

Izvor vrijednih i svakom čitatelju korisnih informacija donosi Katalog burgova građenih tijekom druge polovice 13. stoljeća. U ovom dodatku knjizi pregledno je obrađeno 19 burgova kontinentalne Hrvatske istovremenih s Pakom, a izrađena je i karta s ucrtanim burgovima, pa ovaj dodatak može poslužiti i kao koristan vodič za ljubitelje srednjovjekovne fortifikacijske graditeljske baštine.