Veličina slova
A- A+
Visoki kontrast
Dyslexic font

Državni arhiv u Varaždinu

Novosti i događanja

Izložbe i predavanja u arhivu

Natječaj za arhivskog tehničara i administrativnog referenta

26.svibanj 2023 | Novosti

REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA DRŽAVNI ARHIV U VARAŽDINU 42 000 Varaždin, Koprivnička 51 KLASA:112-03/23-01/2 UR.BROJ: 2186-75-01-23-1 Varaždin, 26. svibnja 2023. Temeljem izdane suglasnosti za zapošljavanje Ministarstva kulture i medija (KLASA: 112-01/23-01/0136; URBROJ: 532-02-01/1-23-02 od 6. travnja 2023. godine) i  članka 10. Statuta Državnog arhiva u Varaždinu (dalje: Arhiv) i odredbama Pravilnika o radu, […]

SIH(e)R 3.0: „Vino na granici“ 23.travnja 2023. u Vinici

25.travanj 2023 | Novosti

Državni arhiv u Varaždinu predstavlja izložbu „Vino na granici“ u sklopu 23. izložbe vina Vinea u Vinici u subotu, 29. travnja 2023. u 12 sati. Izložba „Vino na granici / Vino na meji“ rezultat je prekogranične suradnje tri hrvatska i tri slovenska državna arhiva: Državnog arhiva u Varaždinu, Državnog arhiva za Međimurje, Državnog arhiva u […]

PRIPREMNI TEČAJ ZA DJELATNIKE NA POSLOVIMA UPRAVLJANJA DOKUMENTARNIM I ARHIVSKIM GRADIVOM IZVAN ARHIVA OD 28. – 30. OŽUJKA 2023.

01.ožujak 2023 | Novosti

Program tečaja 2023. (PDF) Prijavnica za tečaj (PDF) Ispiti (PDF) Obveze stvaratelja – obvezno pročitati (PDF)