Veličina slova
A- A+
Visoki kontrast
Dyslexic font

Obavijest o rezultatu Natječaja za radno mjesto arhivski tehničar/ka u ASC Koprivnica

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO KULTURE
DRŽAVNI ARHIV U VARAŽDINU
Koprivnička 51, 42000 VARAŽDIN
KLASA:112-03/22-01/1
URBROJ:2186-75-02-22-8
Varaždin, 14. prosinca 2022.

Predmet: Obavijest o rezultatu Natječaja za radno mjesto
arhivski tehničar u ASC Koprivnica

Povjerenstvo Državnog arhiva u Varaždinu je na svojoj sjednici, održanoj 14. prosinca 2022. godine, a nakon razgovora sa potencijalnim kandidatima, odabrao za radno mjesto:

  • arhivski tehničar – ASC Koprivnica – na određeno Valentinu Matijašić, Podravska 40, Torčec, 48322 Drnje kao odgovarajuću osobu za rad u Državnom arhivu u Varaždinu – Arhivski sabirni centar Koprivnica

    Predsjednik povjerenstva:
    Ladislav Volić

    Obavijest o rezultatu Natječaja za radno mjesto arhivski tehničar u ASC Koprivnica (PDF)