Veličina slova
A- A+
Visoki kontrast
Dyslexic font

Fondovi i zbirke - Državni arhiv u Varaždinu

M. ZBIRKE DOPUNSKIH PRESLIKA ARHIVSKOGA GRADIVA

M.3. PRESLIKE ARHIVSKOG GRADIVA IZ INOZEMNIH USTANOVA

[1001] ZBIRKA PRESLIKA GRADIVA IZ INOZEMNIH ARHIVA; XVI-XX.st.: kut. 5; 0,55. AP.

AUSTRIJA

ZEMALJSKI ARHIV ŠTAJERSKE – GRAZ (Landesarchiv Steiermark – Graz) : Militaria (Održavanje utvrda na granici, Vojnoj Krajini i u Štajerskoj1564 et 1565);  fotokopije: kut. 4.

Arhivi u Beču (uglavnom) – BEČ: Planovi, vedute i mape Varaždina; svež. 1: 0,05.

NJEMAČKA

DRŽAVNI ARHIV U NÜRNBERGU: Obiteljski arhiv Brandenburg  XV i XVI.st.; kserokskopije, svež. 1.

REPUBLIKA SRBIJA I CRNA GORA

ARHIV ORUŽANIH SNAGA BEOGRAD: kalnički partizanski odred 1943 – 1945; kserokskopije, kut. 1.

M.4. PRESLIKE ARHIVSKOG GRADIVA iz USTANOVA RH

[1126] ZBIRKA PRESLIKA GRADIVA IZ DRŽAVNIH ARHIVA REPUBLIKE HRVATSKE; XVII-XX:st., mikrofilmskih svitaka 132, DVD-a 24., kut. 1; 0,1. PrP.      

Hrvatski državni arhiv:

  1. HR HDA 32: Varaždinska županija (Comitatus Varasdiensis) – Varaždin (XIII-1850): mikrofilmskih svitaka 65, DVD 12
  2. HR HDA 102: Županija Varaždinska − Varaždin (1850-1924); 1850-1924: mikrofilmskih svitaka 67, DVD 12.
  3. HR HDA 32: Centralni komitet SKH, AGIT-PROP ODJELJENJE, 1943-1944.
  4. HR HDA 124: Narodno vijeće Slovenaca, Hrvata i Srba: Predsjedništvo, Sekcija za organizaciju i agitaciju, 1918.
  5. HR-HDA-1. Sabor Kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije, Podaci o kirurzima
  6. Časopis „Volja naroda“, 1919.

[1124] ZBIRKA PRESLIKA GRADIVA IZ OSTALIH ARHIVA, USTANOVA I DRUGIH IMATELJA NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE; XIII-XX.st: mikrofilmskih svitaka 196, kut. 5,2, svež. 1; 0,70.; PrP.  

1. Arhiv zbornog kaptola čazmanskog:

HR-KAČA-1. Zborni kaptol čazmanski kao vjerodostojno mjesto – Čazma, Zagreb, Varaždin (1232-1850); 1526-1850. [1851-1869]: 114  mikrof. svitka

HR-KAČA-2. Zborni kaptol čazmanski. Sjednički zapisnici i spisi (1232-1850): 1232-1854: 32 mikrofilmska svitka: 1.Elenh 1232-1809; 2. Diplomata 1260-1526; 3.  Protokoli kaptolskih sjednica  1777-1934; 4. Spisi kaptolskih sjednica  1808-1858; 5. Stare povlastice (Acta juris antiqua) 1232-1768; 6.Statistički spisi (Statistica) 1563-1833; 7. Crkveni poslovi (Ecclesiastica) 1569-1854; 8. Građanski poslovi (Civilia) 1607-1834; 8. Vojni poslovi (Militaria) 1788-1823; 9. Razni spisi (Miscellanea) 1610-1814.

2. Nadbiskupijski arhiv u Zagrebu

HR-NAZG-35. Zapisnici kanonskih pohoda  Zagrebačke nad/biskupije; kut. 2

3. Uršulinski samostan u Varaždinu:

M 278: Varaždinski skladateljski krug XVIII st.

M 282.283-286/1: Propovjedi i ostale spiritualne zabilješke XVIII st.

4. Župni uredi

M 166-187.210-218.230-245: Statusi animarum XIX-XX st.; župa: Bedekovčina, Belec, Cvetlin, Desinić, Ivanec, Jesenje, Kraljevec na Sutli, Krapinske Toplice, Mađarevo, Orehovica Belečka, Pregrada, Remetinec, Sv. Križ, Velika Erpenja, Veliki Bukovec, Veliko Trgovišće, Vinagora, Višnjica, Zabok, Zlatar: mikrof] Svitci br. 166-187.

M 175:  Župni ured Križovljan: Matična knjiga rođenih, vjenčanih i umrlih 1690-1742: svež.1 ; Župni ureda Pregrada: Kraljevski sudbeni stol u Varaždinu kao bilježnička komora – Bilježnički dnevnik 1907-1909.

M 279: Župni ured Štrigova: Natale solum s. Hieronymi in ruderibus Stridonis 1752.

5. Gradski muzej Varaždin

M 283. 287-288: Rukopis: Rudolf Horvat “Povijest grada Varaždina” 1209-1914.

6. Prijepisi i preslici neutvrđenog porijekla

5.1. pisma Julijane Gaj sinu Ljudevitu; 1826-1839: svež. 1; 0,05.