Veličina slova
A- A+
Visoki kontrast
Dyslexic font

Fondovi i zbirke - Arhivski sabirni centar Koprivnica

J. VJERSKE USTANOVE

J.1. RIMOKATOLIČKA CRKVA

J.1.4. Dekanati

  1. DEKANAT CRKVENOG KOTARA KOPRIVNIČKOG – Koprivnica (XVIII-); 1783/1940: knj. 4, svež. 6; 0,6. PrP.

J.1.5. Župni uredi

  1. ŽUPA SVETOG NIKOLE U KOPRIVNICI – Koprivnica (1657-); [1589]/1936: knj. 15, kut. 5; 0,62. AP.