Veličina slova
A- A+
Visoki kontrast
Dyslexic font

Fondovi i zbirke - Arhivski sabirni centar Koprivnica

I. DRUŠTVA, UDRUGE, UDRUŽENJA

I.1. STRUKOVNA I STALEŠKA

I.1.1. Cehovi

  1. CEHOVI LEGRADA – Legrada (XVIII-XIX); 1717-1892: knj. 5; 0,3. AP.

I.4. UMJETNIČKA

I.4.2. Umjetničke udruge, društva, udruženja

  1. DRUŠTVO SELJAČKE SLOGE „FRANJO GAŽI“ HLEBINE – Hlebine (1970-?); 1970-1971: svež. 1; 0,1. AP.

I.5. ŠPORTSKA

I.5.2. Športske udruge, društva, udruženja

  1. BICIKLISTIČKI KLUB „TORPEDO“ KOPRIVNICA – Koprivnica (1946-?); 1949: svež. 1; 0,1. PrP.