Veličina slova
A- A+
Visoki kontrast
Dyslexic font

Obavijest o rezultatu natječaja za radno mjesto Administrativni referent u Državnom arhivu u Varaždinu

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA
DRŽAVNI ARHIV U VARAŽDINU
Koprivnička 51, 42000 VARAŽDIN

KLASA:112-03/23-01/2
URBROJ:2186-75-02-23-3

Varaždin, 23. lipnja 2023.

Predmet: Obavijest o rezultatu natječaja za radno mjesto Administrativni referent
u Državnom arhivu u Varaždinu

Povjerenstvo za izbor kandidata po Natječaju za slobodno radno mjesto Administrativnog referenta, na neodređeno, s punim radnim vremenom, Državnog arhiva u Varaždinu, na sjednici održanoj 7. lipnja 2023.godine, donijelo je odluku o primanju u radni odnos na neodređeno vrijeme, na radnom mjestu:

Administrativni referent, na neodređeno, s punim radnim vremenom, u Državnom arhivu u Varaždinu, Koprivnička 51, 42000 Varaždin:

Beata Gerić, Trg sv. Trojstva 7, 42230 Ludbreg.

O b r a z l o ž e nj e


U postupku provedbe javnoga natječaja za radno mjesto Administrativnog referenta, na neodređeno, KLASA:112-03/23-01/2; URBROJ:2186-75-02-23-1; objavljenog na stranicama Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, Zavoda za zapošljavanje, te Državnog arhiva u Varaždinu, od 26. svibnja 2023.; molbe je uputilo 73 kandidata. Nakon što je Povjerenstvo pregledalo sve pristigle Zamolbe, na razgovor je pozvano 33 kandidata. Od svih kandidata, kandidat BEATA GERIĆ, je izabrana za radno mjesto jer u potpunosti zadovoljava uvjete koji su traženi u postupku Natječaja.

U svojoj Odluci o izboru kandidata, za radno mjesto administrativnog referenta, Povjerenstvo, je uzelo u obzir i Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14 i 39/18), prema kojem su poslodavci iz javnog sektora dužni prilikom zapošljavanja osobi s invaliditetom dati prednost pod jednakim uvjetima, budući se i sam kandidat pozvao na spomenuti Zakon, te je stoga Povjerenstvo donijelo takvu Odluku.

Predsjednik Povjerenstva:
Ladislav Volić

Odluka (pdf)