dav  
     Početak   |   NOVOSTI   |   Linkovi   |   Kontakt   |   Impressum   |   Newsletter
 
  Arhiv
  Dokumenti
  Djelatnost
  Zbirke i fondovi
 
  Varaždin
  Koprivnica
  Krapina
  Štrigova
  Pretraživanje fondova
  Bibliografija
  Događanja
  Galerija
  Zanimljivosti
   
  Stvaratelji i imatelji
  Popisi do 22.12.1990.
   
Državni arhiv u Varaždinu
Trstenjakova 7
42000 Varaždin
Telefon:
Centrala: (385) 42 332 500
Telefax: (385) 42 332 508
 
Zbirke i fondovi - Varaždin Vrste prikaza: 1 - 2
Svi  
Varaždin  
Koprivnica  
Krapina  
Štrigova  
 

Popis zbirki i fondova Državnog arhiva u Varaždinu

I.5.2.
Udruge, društva, udruženja
SPORTSKO DRUŠTVO "PODRAVINA" LUDBREG, Ludbreg (1950), 1950, svež. 1; 0,01. PrP.
Fond: Varaždin - Red.Br.:527
I.8.1.
Savezi
VATROGASNA ŽUPA VARAŽDIN, Varaždin (1929- ?), 1929-1949, knj. 8, svež. 14; 1,60. AP.
Fond: Varaždin - Red.Br.:632
I.8.2.
Udruge, društva, udruženja
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO VARAŽDIN, Varaždin (1864- -), 1864-1952, knj. 92, kut. 6, svež. 31; 4,00. PrP.
Fond: Varaždin - Red.Br.:520
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO - ČETA KUĆAN, Gornji Kućan ( ?- ?), 1936/1954, knj. 1; 0,05. AP.
Fond: Varaždin - Red.Br.:861
KRALJEVSKA UNIFORMIRANA I NAORUŽANA GRAÐANSKA ČETA VARAŽDIN, Varaždin (1797-1946), 1848/1945, knj. 11, svež. 1; 0,20. AP.
Fond: Varaždin - Red.Br.:897
RAZNA DRUŠTVA I URUŽENJA GRAÐANA VARAŽDINA, Varaždin, 1858/1992, knj. 3, svež. 4; 0,5. AP.
Fond: Varaždin - Red.Br.:921
J.1.4.
Dekanati
DEKANAT CRKVENOG KOTARA KOPRIVNIČKOG, Koprivnica ( ?- -), 1783/1940, knj. 4, svež. 6; 0,60.
Fond: Varaždin - Red.Br.:922
J.1.5.
Župni uredi
ŽUPA SVETOGA NIKOLE U KOPRIVNICI, Koprivnica ( ?- -), 1589/1936, knj. 9, kut. 1, svež. 3; 0,60. AP.
Fond: Varaždin - Red.Br.:904
K.3.
Obiteljski arhivski fondovi
OBITELJSKI FOND BALOGH, Cerje Gornje, Donji Husinec, 1663/1889, kut. 1; 0,1. R.
Fond: Varaždin - Red.Br.:1104
OBITELJSKI FOND CASTELLANFFY, Batina, Bisag, Bistrica, Oštrc, Novomest, 1382-1710, svež. 1; 0,1. AI.
Fond: Varaždin - Red.Br.:1105
OBITELJSKI FOND CIGLAR, Pešćenica (Vinica), 1601/1898, kut. 1; 0,1. R.
Fond: Varaždin - Red.Br.:1106
OBITELJSKI FOND GOTAL, Gotalovec, Grana, Jalžabet, 1616-1749, kut. 2; 0,2. AI.
Fond: Varaždin - Red.Br.:1110
OBITELJSKI FOND KUŠEVIĆ, Samobor, Jalžabet, 1848-1886, kut. 4, svež. 1; 0,5. R.
Fond: Varaždin - Red.Br.:1111
OBITELJSKI FOND LEITNER-PUSZT, Varaždin, Jalkovec, 1868-1955, kom. 6, kut. 1; 0,1. AP.
Fond: Varaždin - Red.Br.:1112
OBITELJSKI FOND PLATZER, Varaždin, 1817-1910, kut. 1, svež. 1; 0,2. AP.
Fond: Varaždin - Red.Br.:1113
OBITELJSKI FOND ROŽIĆ- KANTZ, Varaždin, 1796-1912, kut. 2; 0,2.
Fond: Varaždin - Red.Br.:1114
OBITELJSKI FOND VRAGOVIĆ, Maruševec, Križovljan, 1528-1729, kut. 3; 0,3. AI.
Fond: Varaždin - Red.Br.:1115
OBITELJSKI FOND BATTHYANY, Banjski dvori, Kelemen, 1766/1860, svež. 1; 0,4. R.
Fond: Varaždin - Red.Br.:528
OBITELJSKI FOND BEDEKOVIĆ, Bedekovčina, Jalžabet, 1247-1941, knj. 140, kom. 1, kut. 80, svež. 13; 10,5. R.
Fond: Varaždin - Red.Br.:529
OBITELJSKI FOND ERDEODY, Varaždin, Cesargrad, Jastrebarsko, Okić, 1457-1885, knj. 3, kut. 51, svež. 2; 5,4. R.
Fond: Varaždin - Red.Br.:530
OBITELJSKI FOND KISS, Varaždin, Šaulovec, Šćrbinec, 1817/1915, svež. 1; 0,3. R.
Fond: Varaždin - Red.Br.:531
OBITELJSKI FOND KUKULJEVIĆ, Varaždin, Zagreb, Varaždinske Toplice, Puhakovec, Ivanec, Dubovica, Jurketinec, 1675/1931, kut. 16; 1,6. AP; R.
Fond: Varaždin - Red.Br.:532
OBITELJSKI FOND KUNOVIĆ, Ðakovo, Mače, Pregrada, Varaždin, 1870/1895, svež. 1; 0,3. PrP; R.
Fond: Varaždin - Red.Br.:533
OBITELJSKI FOND MARIĆ, Pavlovec, Vratno, Raven, Čanjevo, 1591-1829, kut. 14; 1,4. AI.
Fond: Varaždin - Red.Br.:534
OBITELJSKI FOND RITZ, Varaždin, 1873/1917, kut. 1; 0,1. AP.
Fond: Varaždin - Red.Br.:535
OBITELJISKI FOND BAKIĆ-PASZTHORY-VARADY, Split, Ðakovo, Križovljan, Maruševec, Jalžabet, Mađarska, Čanjevo, Raven, 1602-1944, kut. 161, svež. 9; 18,1. AP.
Fond: Varaždin - Red.Br.:536
SPISI RAZNIH OBITELJI, , XVII-XX, kut. 2; 0,2. AP.
Fond: Varaždin - Red.Br.:542
OBITELJSKI FOND JURINAC, Varaždin, 1853/1946, kut. 2; 0,2. PrP.
Fond: Varaždin - Red.Br.:614
OBITELJSKI FOND BOMBELLES, Opeka, Zelendvor, 1790-1848, kut. 4; O,4. AP.
Fond: Varaždin - Red.Br.:634
OBITELJSKI FOND ZIMA, Varaždin, 1845/1978, kom. 150, kut. 5, svež. 1; 0,60. SI.
Fond: Varaždin - Red.Br.:638
K.4.
Osobni arhivski fondovi
WISSERT ADOLF, PROFESOR POVIJESTI I ZEMLJOPISA, SUOSNIVAČ I RAVNATELJ GRADSKOG MUZEJA VARAŽDIN, Varaždin, 1857-1922, svež. 1; 0,1.
Fond: Varaždin - Red.Br.:1117
SPISI RAZNIH OSOBA, , 1551-1958, kut. 4; 0,3. AP.
Fond: Varaždin - Red.Br.:565
OSOBNI FOND VATROSLAVA JAGIĆA, jezikoslovac i povijesničar književnosti, Varaždin, Zagreb, Odesa, Beč (1838-1923), 1856/1922, kut. 1; 0,08. PrP; SI.
Fond: Varaždin - Red.Br.:635
L.1.1.
Isprave
ZBIRKA ISPRAVA, , 1532-1906, kom. 24; 0,5. R.
Fond: Varaždin - Red.Br.:541
L.1.10.
Ostalo
ZBIRKA PEČATNJAKA S PODRUČJA VARAŽDINA I OKOLICE, , XX, kom. 380; PrP.
Fond: Varaždin - Red.Br.:547
 
Stranica:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
 
 
  Copyrights by DAV. All rights reserved.