dav  
     Početak   |   NOVOSTI   |   Linkovi   |   Kontakt   |   Impressum   |   Newsletter
 
  Arhiv
  Dokumenti
 
  Računovodstvo
  Izjave
  Javna nabava
  Fiskalna odgovornost
  Objave
  Tečajevi
  Arhivsko zakonodavstvo
  Akti Državnoga arhiva u Varaždinu
  Ostalo
  NATJEČAJI
  Djelatnost
  Bibliografija
  Događanja
  Galerija
  Zanimljivosti
   
  Stvaratelji i imatelji
  Popisi do 22.12.1990.
   
Državni arhiv u Varaždinu
Trstenjakova 7
42000 Varaždin
Telefon:
Centrala: (385) 42 332 500
Telefax: (385) 42 332 508
 
Arhivsko zakonodavstvo
Računovodstvo  
Izjave  
Javna nabava  
Fiskalna odgovornost  
Objave  
Tečajevi  
Arhivsko zakonodavstvo  
Akti Državnoga arhiva u Varaždinu  
Ostalo  
NATJEČAJI  

Download:
Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN 61/18)
Pravilnik o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva
Pravilnik o vrednovanju te postupku odabiranja i izlučivanja arhivskoga gradiva
Pravilnik o uvjetima smještaja, opreme, zaštite i obrade arhivskog gradiva, broju i strukturi stručnog osoblja arhiva
Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u arhivskoj struci
Pravilnik o stručnom usavršavanju i provjeri stručne osposobljenosti djelatnika u pismohranama
Pravilnik o predaji arhivskoga gradiva arhivima
Pravilnik o korištenju arhivskoga gradiva
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o evidencijama u arhivima
Pravilnik o evidencijama u arhivima
Pravilnik o dopunama Pravilnika o zaštiti  i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva

 
  Copyrights by DAV. All rights reserved.